اختراع جدید برای دفاع از حمله کوسه - شبکه‌ما

دیگر از کوسه ها نترسید..! موج سواران و غواصان برای اینکه به دام کوسه نیوفتند از لباسهای مخصوصی استفاده میکنند که در این کلیپ بیشتر...

اختراع جدید برای دفاع از حمله کوسه

دسته بندی ها:
توضیحات:

دیگر از کوسه ها نترسید..! موج سواران و غواصان برای اینکه به دام کوسه نیوفتند از لباسهای مخصوصی استفاده میکنند که در این کلیپ بیشتر با این اختراع آشنا خواهیم شد.