تصنیف زیبای ذلیل و بیچاره استاد ایرج بسطامی - شبکه‌ما

استاد ایرج بسطامی یکی از هنرمندان حوزه موسیقی و اواز که در زلزله بم  فوت شدند.

تصنیف زیبای ذلیل و بیچاره استاد ایرج بسطامی

دسته بندی ها:
توضیحات:

استاد ایرج بسطامی یکی از هنرمندان حوزه موسیقی و اواز که در زلزله بم  فوت شدند. این تصنیف یکی از بهترین اثار این زنده یاد است.