بدترین دروازه بان دنیا - شبکه‌ما

تو این زمین فوتبال زنان دروازه بان به راحتی خودش با دست پاچلفتی بودنش به خودش گل میزنه و همه با حیرت نگاش میکنند.

بدترین دروازه بان دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

تو این زمین فوتبال زنان دروازه بان به راحتی خودش با دست پاچلفتی بودنش به خودش گل میزنه و همه با حیرت نگاش میکنند.