مادرشیرازی و خاطراتش از پسرش - شبکه‌ما

دراین کلیپ به شکل طنز مادر شیرازی بالهجه ای غلیظ و بامزه  در مورد پسرش خاطرات طنز و بامزه را بازگو می کند و توصیفاتی...

مادرشیرازی و خاطراتش از پسرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

دراین کلیپ به شکل طنز مادر شیرازی بالهجه ای غلیظ و بامزه  در مورد پسرش خاطرات طنز و بامزه را بازگو می کند و توصیفاتی خنده دار از پسرش بازگو می کند.


  • مايا
    مايا |

    چرادانلودبه٨٠%ميرسه قطع ميشه