اموزش خودارایی قسمت اول - شبکه‌ما

در این ویدئو طرز صحیح کرم پودر زدن که گام اول ارایش کرئن هست را اموزش داده است که پایه ارایش می باشد و انجام...

اموزش خودارایی قسمت اول

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو طرز صحیح کرم پودر زدن که گام اول ارایش کرئن هست را اموزش داده است که پایه ارایش می باشد و انجام دزست ان به ارایش روح و نشاط می بخشد.