ماساژصورت با روغن تای - شبکه‌ما

همینطور که در ویدئو میبینید با شیوه ای خاص و صحیح پیشانی و قسمتهای مختلف صورت را ماساژ داده و سپس به پاکسازی پوست با...

ماساژصورت با روغن تای

دسته بندی ها:
توضیحات:

همینطور که در ویدئو میبینید با شیوه ای خاص و صحیح پیشانی و قسمتهای مختلف صورت را ماساژ داده و سپس به پاکسازی پوست با اب و حوله می پردازد.