این ویدئو انرژی توپی بهت میده - شبکه‌ما

زندگی ما سر شار از مشکلات است اما چسبیدن به این مشکلات ادم را بیچاره میکند و عقب میندازه ادمی با تغییر مثبت تفکراتش میتواند...

این ویدئو انرژی توپی بهت میده

دسته بندی ها:
توضیحات:

زندگی ما سر شار از مشکلات است اما چسبیدن به این مشکلات ادم را بیچاره میکند و عقب میندازه ادمی با تغییر مثبت تفکراتش میتواند زندگی متفاوتی برای خودش بسازد.