عشق از دیدگاه دکترهولاکویی - شبکه‌ما

دکتر فرهنگ هولاکویی موسس و رییس مرکز هیلز بورلی هستتند که روان درمانی در ازدواج-کودکان-بزرگسالان و مشاوره در زمینه های مختلف روانی است که بسیار...

عشق از دیدگاه دکترهولاکویی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر فرهنگ هولاکویی موسس و رییس مرکز هیلز بورلی هستتند که روان درمانی در ازدواج-کودکان-بزرگسالان و مشاوره در زمینه های مختلف روانی است که بسیار سخنان اموزنده ای دارند.