بهترین واکنش عقاب اسیا(احمدرضا عابدزاده) - شبکه‌ما

احمد رضا عابدزاده دروازه بان تیز چنگ فوتبال ایران که افتخارات زیادی برای کشورمان در سطح جهانی افریده است در ایجا از وسط زمین با...

بهترین واکنش عقاب اسیا(احمدرضا عابدزاده)

دسته بندی ها:
توضیحات:

احمد رضا عابدزاده دروازه بان تیز چنگ فوتبال ایران که افتخارات زیادی برای کشورمان در سطح جهانی افریده است در ایجا از وسط زمین با ضربه ای که به توپ میزند گل را وارد دروازه تیم مقابل می کند.