یاسین بامزه و فوتبال - شبکه‌ما

یاسین پسر بچه با مزه ای هست که در مصاحبات تلویزیونی که شرکت میکند باعث خنده مخاطبانش میشود اینجا او کارشناس فوتبال شده نظراتش شنیدنی...

یاسین بامزه و فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

یاسین پسر بچه با مزه ای هست که در مصاحبات تلویزیونی که شرکت میکند باعث خنده مخاطبانش میشود اینجا او کارشناس فوتبال شده نظراتش شنیدنی است.