آتش سوزی در تونل مانش (قطار فرانسه-انگلستان) - شبکه‌ما

خبر تصویری درباره آتش سوزی تونل مانش تنها راه ارتباطی از طریق قطار که فرانسه را به انگلستان متصل میکند را مشاهده کنیم.

آتش سوزی در تونل مانش (قطار فرانسه-انگلستان)

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبر تصویری درباره آتش سوزی تونل مانش تنها راه ارتباطی از طریق قطار که فرانسه را به انگلستان متصل میکند را مشاهده کنیم.