اکبر عبدی و محمدرضا شریفی نیا و دخترانشان - شبکه‌ما

در برنامه ای از تلویزیون که برنامه همیشگی هست و برای سال نو و تحویل سال در این برنامه تلویزیونی تعدادی از بازیگران را جمع...

اکبر عبدی و محمدرضا شریفی نیا و دخترانشان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در برنامه ای از تلویزیون که برنامه همیشگی هست و برای سال نو و تحویل سال در این برنامه تلویزیونی تعدادی از بازیگران را جمع کردند که برای تحول سال نو با این بازیگران خوب کشورمان باشند که در این برنامه که اقای مجری بازیگران خوب کشورمون اقای اکبر عبدی و اقای محمد رضا شریفی نیا را دعوت کرده که اقای مسعود کیمیایی هم در این برنامه وجود دارند و هستند که در این جمع اقای اکبر عبدی همراه دخترش در اینجا قرار داره که محمدرضا شریفی نیا برای اینکه کم نیاره دختر خودش را هم دعوت کرده و به روی صحنه اورده.