دومین نمایشگاه لیزر و کاربردهای آن در ایران - شبکه‌ما

ویدئوی جذابی از تکنولوژی لیزر و کاربردهای مختلف آن را در نمایشگاه مشاهده کنیم.

دومین نمایشگاه لیزر و کاربردهای آن در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جذابی از تکنولوژی لیزر و کاربردهای مختلف آن را در نمایشگاه مشاهده کنیم.