کارفرمای ایرانی و پرورش قزل آلا در تاجیکستان - شبکه‌ما

کلیپ جالبی از همت کارفرمای ایرانی در تاجیکستان که به پرورش ماهی قزل آلا مشغول شده است ببینیم.

کارفرمای ایرانی و پرورش قزل آلا در تاجیکستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ جالبی از همت کارفرمای ایرانی در تاجیکستان که به پرورش ماهی قزل آلا مشغول شده است ببینیم.