افسردگی و علایم آن از دیدگاه دکترهولاکویی - شبکه‌ما

در دنیای کنونی بیماری های روانی شایع شده است مانند اضطراب و..

افسردگی و علایم آن از دیدگاه دکترهولاکویی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دنیای کنونی بیماری های روانی شایع شده است مانند اضطراب و.. که بدترین نوعش بد از اضطراب افسردگی است که تمام زندگی انسان را تحت شعاع قرار می دهد نشانه های افسردگی را از دید دکتر هولاکویی می شنویم.