مرحوم مرتضی احمدی و برزو ارجمند - شبکه‌ما

یاد و نام استاد دوبله و ترجیح بند خوانی مرتضی احمدی عزیز گرامی باد اجرای تصنیفی قدیمی و زیبا در حضور مرحوم مرتضی احمدی توسط برزو...

مرحوم مرتضی احمدی و برزو ارجمند

دسته بندی ها:
توضیحات:

یاد و نام استاد دوبله و ترجیح بند خوانی مرتضی احمدی عزیز گرامی باد

اجرای تصنیفی قدیمی و زیبا در حضور مرحوم مرتضی احمدی توسط برزو ارجمند و