زن خبرنگار انگلیسی که مسلمان شد - شبکه‌ما

ایوان ریدلی ، زن خبرنگار انگلیسی در سال 2003 به اسلام روی آورد . ماجرای مسلمان شدن او بسیار جالب و شنیدنی می باشد .

زن خبرنگار انگلیسی که مسلمان شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایوان ریدلی ، زن خبرنگار انگلیسی در سال 2003 به اسلام روی آورد . ماجرای مسلمان شدن او بسیار جالب و شنیدنی می باشد . او برای روزنامه های زیادی خبرنگاری کرده است . در یکی از گزارش های او ، ایوان باید برای تهیه ی خبر به افغانستان می رفت . اما او به صورت غیر قانونی و با پوشیدن لباس های محلی زنان افغان وارد این کشور شد . مدتی بعد طالبان افغانستان او را دستگیر کرد و مدتی او را بازداشت کرد به گونه ای که او نتوانست تولد دخترش را ببیند . اما در حین این دستگیری ، افغان ها به او پیشنهاد دادند که پس از آزاد کردنش ، قرآن را بخواند . او نیز این پیشنهاد را پذیرفت و به آن عمل کرد . پس از خواندن قرآن زندگی ایوان ریدلی بسیار تغییر کرد . برای اطلاع از جزئیات بیشتر داستان ، این ویدیو را مشاهده نمایید .