ماجرای پس گرفتن صندلی هواپیما بعد از فروش - شبکه‌ما

در این کلیپ اتفاق عجیبی که در این روزها چند بار در هواپیمایی ها پیش آمده و آن پس گرفتن بلیط های فروخته شده از...

ماجرای پس گرفتن صندلی هواپیما بعد از فروش

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ اتفاق عجیبی که در این روزها چند بار در هواپیمایی ها پیش آمده و آن پس گرفتن بلیط های فروخته شده از مشتریان است را پیگری میکنیم..