شوکه شدن شهاب حسینی در برنامه زنده..! - شبکه‌ما

ویدئوی جالبی را تماشا میکنیم که شهاب حسینی ستاره بازیگری در سینما مهمان یک برنامه زنده هستند و تماس تلفنی خانم ایشان با برنامه باعث...

شوکه شدن شهاب حسینی در برنامه زنده..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی جالبی را تماشا میکنیم که شهاب حسینی ستاره بازیگری در سینما مهمان یک برنامه زنده هستند و تماس تلفنی خانم ایشان با برنامه باعث شوکه شدنش میشود و لحظات جالبی را ایجاد میکند.