گریه بابک حمیدیان در برنامه زنده - شبکه‌ما

بابک حمیدیان در برنامه زنده بعضیها بخاطر درگیری هنرمندان با بیماری سرطان ناگهانی به گریه می افتد و از همه میخواهد که برای بهبودی حالشان...

گریه بابک حمیدیان در برنامه زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

بابک حمیدیان در برنامه زنده بعضیها بخاطر درگیری هنرمندان با بیماری سرطان ناگهانی به گریه می افتد و از همه میخواهد که برای بهبودی حالشان دعا کنند.