عذرخواهی رامبدجوان از مردم در برنامه بعضیها - شبکه‌ما

رامبد جوان در برنامه زنده بعضیها از مردم سیستان به علت اعتراض به مسخره شدن لهجه شان در برنامه خندوانه از این مردم عذر خواهی...

عذرخواهی رامبدجوان از مردم در برنامه بعضیها

دسته بندی ها:
توضیحات:

رامبد جوان در برنامه زنده بعضیها از مردم سیستان به علت اعتراض به مسخره شدن لهجه شان در برنامه خندوانه از این مردم عذر خواهی کرده و توضیحاتی می دهد.