ساخت موشک دستی - شبکه‌ما

در این ویدیو با استفاده از نوشابه و جوش شیرین و... یک انفجار را شبیه سازی میکنیم و ...

ساخت موشک دستی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو با استفاده از نوشابه و جوش شیرین و... یک انفجار را شبیه سازی میکنیم و ...