عمل زهر مار - شبکه‌ما

وقتی زهر مار به بدن انسان میرسد موجب لخته شدن خون میگردد و ...

عمل زهر مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی زهر مار به بدن انسان میرسد موجب لخته شدن خون میگردد و ...