پرخاش کردن علی کریمی به خبرنگار صدا و سیما - شبکه‌ما

جواب علی کریمی به سوال خبرنگاری که پرسید چرا تیم ملی را رها کردید را ببینیم و بشنویم.

پرخاش کردن علی کریمی به خبرنگار صدا و سیما

دسته بندی ها:
توضیحات:

جواب علی کریمی به سوال خبرنگاری که پرسید چرا تیم ملی را رها کردید را ببینیم و بشنویم.