ماجرای فیلترینگ لاین، واتس آپ، تانگو - شبکه‌ما

خبر فیلتر شدن نرم افزارهای اجتماعی مانند لاین ، واتس آپ و تانگو مدتی است که بر سر زبانهاست و در این کلیپ سیاست دولت...

ماجرای فیلترینگ لاین، واتس آپ، تانگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبر فیلتر شدن نرم افزارهای اجتماعی مانند لاین ، واتس آپ و تانگو مدتی است که بر سر زبانهاست و در این کلیپ سیاست دولت روحانی را در این باره خواهیم دانست.