قوچان نژاد در برنامه نود و رگ ایرانی - شبکه‌ما

در برنامه نود که درباره فوتبال  همیشه بحث و جدل میشه و همه بازیکنان و مربیان و کارشناسان فوتبال در این برنامه حضور می یابند...

قوچان نژاد در برنامه نود و رگ ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در برنامه نود که درباره فوتبال  همیشه بحث و جدل میشه و همه بازیکنان و مربیان و کارشناسان فوتبال در این برنامه حضور می یابند که در مورد فوتبال و حاشیه های ان گفتگو می کنند که شاید همه مشکلات و حاشیه های فوتبال را حل کنند ولی اینو بدونید که فوتبال بدون حاشیه نیست که در این برنامه اقای رضا قوچان نژاد حضور دارند که اقای فردوسی پور در مورد خودش و بازی کردن از قوچان سوال می کنند و در بازی که در خارج از کشور انجام می داد که بازیکنی با تکل برروی پای قوچان که قوچان عصبانی میشه و رگ ایرانی میزنه بیرون.