سارقان بد شانس اسپانیایی - شبکه‌ما

سارقان مسلح اسپانیایی بعد از سرقت و درحال فرار تصادف میکنند و مجبور به ترک ماشین خود میشوند.

سارقان بد شانس اسپانیایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سارقان مسلح اسپانیایی بعد از سرقت و درحال فرار تصادف میکنند و مجبور به ترک ماشین خود میشوند. مشروح خبر را در این کلیپ تصویری مشاهده کنیم.