زن دزد اجناس مغازه را زیر چادر قایم میکرد - شبکه‌ما

کلیپی از دزدی مغازه ای در انزلی را مشاهده میکنیم که زن چادری به کمک همدست خود اجناس مغازه را در زیر چادر قایم میکند...

زن دزد اجناس مغازه را زیر چادر قایم میکرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپی از دزدی مغازه ای در انزلی را مشاهده میکنیم که زن چادری به کمک همدست خود اجناس مغازه را در زیر چادر قایم میکند و از مغازه می روند.