یکی ازبهترین هم اوایی های باحال بازیگران مطرح - شبکه‌ما

اونایی که دیدن خاطره بازی میشه , اونایی که نبینن ازدست دادن!یکی ازبهترین هم اوایی های باحال بازیگران مطرح سینمای ایران در(فیلم پل چوبی) همچون مهران...

یکی ازبهترین هم اوایی های باحال بازیگران مطرح

توضیحات:

اونایی که دیدن خاطره بازی میشه , اونایی که نبینن ازدست دادن!یکی ازبهترین هم اوایی های باحال بازیگران مطرح سینمای ایران در(فیلم پل چوبی) همچون مهران مدیری . برزوارجمند . بهرام رادان و مهنازافشار