جمع آوری سگهای ولگرد و صادرات گوشت آنها - شبکه‌ما

مسئولان کشور ساموا پیشنهاد هایی برای جمع آوری سگ های ولگرد داده است و استفاده از گوشت آنها برای کارخانه های سوسیس و کالباس، ویا...

جمع آوری سگهای ولگرد و صادرات گوشت آنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

مسئولان کشور ساموا پیشنهاد هایی برای جمع آوری سگ های ولگرد داده است و استفاده از گوشت آنها برای کارخانه های سوسیس و کالباس، ویا صادرات گوشت آن حیوانات.