سگهای تربیت شده پلیس ایران - شبکه‌ما

ویدئویی درباره سگهای پلیس ایران ببینیم که برای عملیات های مختلف تربیت شده اند. و سگهای خیلی باهوش و قدرتمندی هستند.

سگهای تربیت شده پلیس ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئویی درباره سگهای پلیس ایران ببینیم که برای عملیات های مختلف تربیت شده اند. و سگهای خیلی باهوش و قدرتمندی هستند.


  • علی
    علی |

    ممنون خوب بود