بد شانسی در دستی کشی و رسیدن پلیس - شبکه‌ما

اوج بد شانسی به راننده رو میتونین در این ویدئو تماشا کنین، چون در زمان دستی کشی ماشین پلیس سر میرسد و با او تصادف...

بد شانسی در دستی کشی و رسیدن پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

اوج بد شانسی به راننده رو میتونین در این ویدئو تماشا کنین، چون در زمان دستی کشی ماشین پلیس سر میرسد و با او تصادف میکند...