آموزش آشپزی این قسمت :آموزش تهیه و آماده سازی ماهی برای طبخ - شبکه‌ما

برای شناخت ماهی سالم باید به موارد زیر دقت نمود: بدن ماهی باید حالت درخشندگی داشته باشد .

آموزش آشپزی این قسمت :آموزش تهیه و آماده سازی ماهی برای طبخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شناخت ماهی سالم باید به موارد زیر دقت نمود: بدن ماهی باید حالت درخشندگی داشته باشد . حالت ارتجاعی و سفت بودن گوشت ماهی بعد از انجماد نیز حفظ می شود به طوری که فشار انگشت روی گوشت آن سبب فرورفتگی دائمی نشود. آبشش های ماهی باید صورتی یا قرمز باشد. ماهی باید چشمهای شفاف کروی و براقی داشته باشد. هنگام خالی کردن امعا و احشا ی ماهی بوی نباید بوی نا مطبوع به مشام نرسد و گوشت آن خشک نباشد. در هنگام خرید ماهی دقت لازم مبذول کرده و ازسلامت وتازگی ماهی اطمینان حاصل وبیشتری انرژی ومواد غذایی از ماهی جذب بدن شود. برای آماده سازی ماهی نیزابتدا ماهی را می شوییم .سپس آن را داخل آبکش می گذاریم تا کمی از آبشش گرفته شود بعد از آن ماهی را در سینی می گذاریم و فلس آن را می کنیم . برای کندن فلس ماهی دم ماهی با دست چپ می گیریم و با دست راست توسط چاقو نیز فلس ماهی را در خلاف جهت خواب فلس جدا می کنیم. پس از کندن فلس ماهی باله هایش را می بریم توسط قیچی یا چاقو در این مرحله دقت کرد که خار به دست آسیب نرساند. پس از این مرحله امعا و احشا ی ماهی را خارج می کنیم به این منظور توسط چاقو از زیر آبششها به طرف دم با چاقو چاک می دهیم و امعا و احشا ی ماهی را خارج می سازیم. برای فیله کردن ماهی را طوری روی تخته قرار می دهیم که پشت ماهی به طرف ما باشد و با دو انگشت شصت استخوان پشت ماهی رابه سمت پایین فشار می دهیم و با چاقو آنرا از بین گوشت بیرون میکشیم و ماهی آماده طبخ می گردد.