دکتر عباسی ترکونده - شبکه‌ما

سخنرانی باحال دکتر عباسی حسن عباسی توافق و خیانت هسته ای

دکتر عباسی ترکونده

دسته بندی ها:
توضیحات:

سخنرانی باحال

دکتر عباسی

حسن عباسی

توافق و خیانت هسته ای