کمک برای نجات یک انسان - شبکه‌ما

در یک اتفاق قابل تامل در آمریکا، پس از اینکه پای یکی از مسافران مترو بین قطار و دیواره ایستگاه گیر می کند، شهروندان به...

کمک برای نجات یک انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک اتفاق قابل تامل در آمریکا، پس از اینکه پای یکی از مسافران مترو بین قطار و دیواره ایستگاه گیر می کند، شهروندان به کمک او می شتابند.