تعویض پسربچه 5 ساله باپدرش درفوتبال - شبکه‌ما

طی بازی خداحافظی یکی از بازیکنان باشگاه های روسیه ، وی با پسر پنج ساله اش تعویض می شود.

تعویض پسربچه 5 ساله باپدرش درفوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

طی بازی خداحافظی یکی از بازیکنان باشگاه های روسیه ، وی با پسر پنج ساله اش تعویض می شود. پسر وارد بازی می شود و همه را دریبل می کند و گل می زند!