آموزش آشپزی این قسمت : آموزش گل از خیار - شبکه‌ما

برای ساختن گل از خیار، یک خیار بزرگ انتخاب کرده و مقداری از آنرا جدا می کنیم.

آموزش آشپزی این قسمت : آموزش گل از خیار

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای ساختن گل از خیار، یک خیار بزرگ انتخاب کرده و مقداری از آنرا جدا می کنیم. سر آن یک نیم دایره کشیده و برش می زنیم و دورش را در می آوریم، نیم دایره بعدی را از کنار آن برش می زنیم و دورش را خالی می کنیم. پوستهای اضافی خیار را می کنیم و نیم دایره بعدی را مابین دو نیم دایره بالایی می کشیم و نیم دایره ها را به ترتیب مابین هم درمی آوریم، وسط خیار را طوری خالی می کنیم که برشها آسیبی نبیند. برای تخم وسط گل از هویج استفاده می کنیم، تیزی دور هویج را گرفته و شیارهای عمودی و افقی روی آن می زنیم، تا چهارخانه ای شکل شود و با خلال دندان به خیار وصلش می کنیم. گل ما آماده است و برای تزئین غذا و سالاد می توانیم از آن استفاده کنیم.