آموزش خانه داری این قسمت : آموزش کت دراپه برای لباس مجلسی - شبکه‌ما

پارچه ای که برای این کار نیاز می باشد یک متر با عرض 150 سانتی متر است.

آموزش خانه داری این قسمت : آموزش کت دراپه برای لباس مجلسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

پارچه ای که برای این کار نیاز می باشد یک متر با عرض 150 سانتی متر است. پارچه را دولا کرده سپس حدود 15 سانتی متر را جا می گذاریم و مابقی درز را می دوزیم. سمت مقابل را هم به همین صورت دوخته سپس نوار تزئینی را در قسمت دیگر پارچه دوخته یا با چسب حرارتی چسب می کنیم.