آموزش خانه داری این قسمت : شاپرک تزئینی صدفی - شبکه‌ما

وسایل مورد نیاز: برگهای صدفی، مرواریدهای ریز، نگین در دو سایز 16 و 12، سیم شماره 3 نقره ای طرز تهیه: ابتدا چهار برگ را...

آموزش خانه داری این قسمت : شاپرک تزئینی صدفی

دسته بندی ها:
توضیحات:

وسایل مورد نیاز: برگهای صدفی، مرواریدهای ریز، نگین در دو سایز 16 و 12، سیم شماره 3 نقره ای طرز تهیه: ابتدا چهار برگ را داخل سیم کرده و عمل دوخت را روی آن انجام می دهیم. برای بدنه شاپرک 6 تا مروارید داخل سیم می کنیم و یک دانه از مرواریدها را وسط سیم می گذاریم و 3 تا پیچ به آن می زنیم. مروارید دومی و سومی را به همین شکل می پیچانیم. بعد از پیچاندن چون به کمر شاپرک می رسیم یک کمی فاصله به پیچ می دهیم. سه تای بعدی را پیچانده مثل اولی فاصله آنها یکی باشد. 3 تا مه تمام شد دوتا پیچ به آنها می دهیم و به اندازه شاخک های شاپرک برش می دهیم. سپس تنه شاپرک را چسب حرارتی می زنیم و برگها را به آن می چسبانیم و قبل از اینکه چسب خشک شد نگین شماره 16 را وسط آن قرار داده بین3 تا فاصله هم هر کدام یک نگین می گذاریم.