آموزش خانه داری این قسمت : گل شیپوری - شبکه‌ما

برای درست کردن گل زیبای شیپوری کریستالی وشکوفه تزیینی از وسایلی مانند گل شیپوری اماده ،شکوفه و گندمی ،سیم شماره سه و سیم شماره پنج...

آموزش خانه داری این قسمت : گل شیپوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای درست کردن گل زیبای شیپوری کریستالی وشکوفه تزیینی از وسایلی مانند گل شیپوری اماده ،شکوفه و گندمی ،سیم شماره سه و سیم شماره پنج و همچنین نوار گاترین لازم است.سیم شماره سه را وسط گل شیپوری رد کرده و از پایین کاملا کار را تاب داده و وسط گل را با یک نگین تزیین کرده و نگین را با چسب حرارتی اتصال میدهیم و برای زیبا تر شدن دور گل را از نگین استفاده کرده و برای درست کردن شکوفه از سیم شماره 5 استفاده کرده و از وسط ان سیم را رد کرده و انتها را تاب داده و گلبرگ را با چسب حرارتی چسب زده که کاملا اغشته به چسب شود و نگین ها را یرای تززین به گلبرگ وصل کرده و وسط کار را نگین کوچک تر شده میتوان رنگ های مختلف را برای این کار استفاده کرد و برای زیبا تر شده میتوان با برگ یا رز ریز در گلدان استفاده کرد و تنوع در رنگ برای زیبا تر شدن بسیار مهم است .