آموزش خانه داری این قسمت : بافت کیف - شبکه‌ما

با استفاده از کاموا و میل بافتنی، ابتدا حدود 10 دانه سر میندازیم و یک دانه رو، یک دانه زیر، حدود 10 سانتی متر می...

آموزش خانه داری این قسمت : بافت کیف

دسته بندی ها:
توضیحات:

با استفاده از کاموا و میل بافتنی، ابتدا حدود 10 دانه سر میندازیم و یک دانه رو، یک دانه زیر، حدود 10 سانتی متر می بافیم. اگر می خواهیم بلندتر باشد به اندازه 15 سانتی متر بافته سپس از یک سمت شروع می کنیم، یک دانه یک دانه به یک طرف بافته، دانه اضافه می کنیم تا جایی که نصف عرض کیف آماده شود. به همین روش می بافیم و وقتی به این اندازه رسیدیم بافت را داخل میل نگه میداریم. دسته بعدی کیف را را شروع می کنیم و به صورت قرینه ی دسته ی قبلی آن را نیز می بافیم و بعد از آن که دسته دوم هم تمام شد دانه های دسته قبلی را با دسته ی دوم به روی میل ردیف کرده یکپارچه می کنیم. حالا شروع به تقسیم بندی کرده 10-6 و سپس بدون کم و زیاد کردن بافت را ادمه می دهیم، برای اینکه شکل کشکولی بگیرد هر 5 رج یک بار شروع می کنیم. با دانه اضافه کردن از دو طرف پیچ ها به اندازه قد کیف وقتی به اندازه عرض کیف رسیدیم به همین شکل بافت را ادامه داده و در برگشت هر 5 رج، یک بار از دو طرف پیچ ها یک دانه کم می کنیم تا کیف متقارن شده و شکل کشکولی به خود بگیرد. بعد از اینکه رسیدیم به قسمت دسته ها دوباره به اندازه عرض دسته داخل میل می گذاریم بماند و یک دانه رو یک دانه زیر می بافیم و به سمت بالا یک دونه یک دونه کم می کنیم تا به اندازه ای برسیم که 10 سانتی متر صاف ببافیم، دسته دوم هم به همین شکل، کنار بافت را می بافیم، کف کیف دوخت ندارد.