آموزش خانه داری این قسمت : نحوه نصب و بافتن کوجی - شبکه‌ما

وسیله‌ای چوبی یا فلزی می‌باشد که از آغاز تا پایان بافت قالی بر روی دار باقی می‌ماند.

آموزش خانه داری این قسمت : نحوه نصب و بافتن کوجی

دسته بندی ها:
توضیحات:

وسیله‌ای چوبی یا فلزی می‌باشد که از آغاز تا پایان بافت قالی بر روی دار باقی می‌ماند. کوجی میله‌ای به طول کمی بیشتر از عرض دار و به قطر تقریبی ۴ یا ۶ سانتی‌متر می‌باشد و به کمک پایه‌های کوچک به روی دار قرار می‌گیرد. کوجی در دارهای افقی برای کنترل عرض قالی در حین بافت و همچنین برای نظم و انسجام بخشیدن به تارها و نیز برای جدا کردن تارهای زیر و روی قالی استفاده می‌شود. بعد از مرحله چله کشی نوبت به کوجی بندی است میله کوجی را به موازات زیر دار و کمی بالاتر از زیردار و پایین‌تر از ضرب چله‌ها روی راست رو و چپ رو قرار می‌دهند و یک گلوله نخ پنبه‌ای (چله) را به ابتدای کوجی بسته و تار رویی را برداشته و نخ چله را از زیر آن رد نموده و گلوله را به طرف بالای کوجی برده و یک بار دور آن پیچیده و تار رویی دیگر را برمی‌داریم و در کوجی قرار می‌دهند و به این طریق ضرب ایجاد شده به وسیله هاف جابه‌جا می‌شود.