آموزش خانه داری این قسمت : مقنعه پیچ - شبکه‌ما

ابتدا مقدار پارچه ای را که نیاز داریم به طول 2 متر ماده و از دو رنگ مختلف می توانیم استفاده کنیم و به عرض...

آموزش خانه داری این قسمت : مقنعه پیچ

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا مقدار پارچه ای را که نیاز داریم به طول 2 متر ماده و از دو رنگ مختلف می توانیم استفاده کنیم و به عرض 40 تا 50 سامتی متر، دو طرف طول کار را سر دوز می کنیم. درز افقی پارچه را می دوزیم و اطوکشی می کنیم. اگر از دو رنگ استفاده شود یک قسمت آن را رنگ مورد نظر جداگانه آماده می کنیم و وسط کار قرار می دهیم. این مقنعه از قسمت زیر تا می شود و بالای سر قرار می گیرد تا پیچ زیبایی جلوی سر ایجاد شود.