آموزش خانه داری این قسمت : رنگ آمیزی روی پارچه ساتن - شبکه‌ما

ابتدا طرح مورد نظر را روی كاغذ می كشیم پارچه مورد نظر را برای اینكه ثابت باشد و نیز برای سهولت كار درون كارگاه می...

آموزش خانه داری این قسمت : رنگ آمیزی روی پارچه ساتن

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا طرح مورد نظر را روی كاغذ می كشیم پارچه مورد نظر را برای اینكه ثابت باشد و نیز برای سهولت كار درون كارگاه می گذاریم و كاغذ را با سنجاق روی پارچه فیكس می كنیم سپس با خمیر دور گیر دور تا دور طرح را مشخص می كنیم برای رنگ آمیزی از رنگ های مخصوص پارچه استفاده می كنیم باید خوب رنگ را با آب رقیق كنیم سپس با قلمو محوطه داخل دورگیر را رنگ می كنیم و اجازه می دهیم تا خشك شود. از این هنر برای رومیزی ، روبالشتی و كوسن و رومیزی استفاده می شود البته برای لباس هم می توان استفاده كرد.