آموزش خانه داری این قسمت : کار چروک پارچه - شبکه‌ما

ابتدا روی پارچه مورد نظر کادر را مشخص کرده و اندازه گیری های مربع شکل را انجام می دهیم.

آموزش خانه داری این قسمت : کار چروک پارچه

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابتدا روی پارچه مورد نظر کادر را مشخص کرده و اندازه گیری های مربع شکل را انجام می دهیم. خانه های اول را نگه می داریم و به صورت عدد هشت دو تا مربع را به هم وصل می کنیم. سپس مربع بعدی عدد هفت را می کشیم یعنی جفت مربع هشت و مربع بعدی هفت سپس ردیف دوم را خالی نگه می داریم. در ردیف سوم به همان شکل ردیف اول کار را انجام داده و در ردیف های زوج شبیه به هم و ردیف های فرد هم یکسان می باشند. در این مرحله از ابتدای کار تقاطع بین مربع ها را دوخت می زنیم یعنی ابتدا کوک عدد هشت را زده انتهای کار عدد هشت قسمت پایینی مربع است. اما انتهای کوک عدد هفت قسمت بالایی مربع می باشد. به همین صورت تا پایان کار می دوزیم.