آموزش خانه داری این قسمت : شکوفه کریستالی - شبکه‌ما

وسایل مورد نیاز برای درست کردن گل کریستالی چسب براق / چسب طلایی/سیم مسی / سیم مفتولی/انواع افشانه در رنگهای مختلف/انواع کاسبرگ و شکوفه برای...

آموزش خانه داری این قسمت : شکوفه کریستالی

دسته بندی ها:
توضیحات:

وسایل مورد نیاز برای درست کردن گل کریستالی چسب براق / چسب طلایی/سیم مسی / سیم مفتولی/انواع افشانه در رنگهای مختلف/انواع کاسبرگ و شکوفه برای درست کردن این گل ابتدت سیم را 30 تا 35 سانت برش می زنیم و بعد یک مهره اول را که گذاشتیم سیم را خوب می پیچانیم و بهد کمی پایین تر از مهره اول مهره دوم را داخل سیم می گذاریم و به همین صورت مهره سوم را درست می کنیم و بعدبا استفاده از چسب براق نوک سیم مسی را چسب می پیچانیم تا دیده نشود و بعد اول از افشانه های ریز شروع می کنیم و بعد به ترتیب و با توجه به سیلیقه خودتان از شکوفه ها با رنگهای مختلف براتی درست کردن یک شاخه گل می توانیم استفاده کنیم