آموزش خانه داری این قسمت : بافت جادکمه - شبکه‌ما

از جادکمه می توان در کلاه و شال هم استفاده کرد.

آموزش خانه داری این قسمت : بافت جادکمه

دسته بندی ها:
توضیحات:

از جادکمه می توان در کلاه و شال هم استفاده کرد. طریقه بافت جادکمه به این صورت است که ابتدا یک سانت می بافیم و شروع به زدن جادکمه می کنیم. 3 دانه اول را می بافیم سپس 2 دانه را یکی می کنیم و یک دانه را داخل میل قبلی می اندازیم و دوباره دو دانه را یکی می کنیم و در اصل 2 تا دونه کم می کنیم تا جادکمه ما ایجاد شود به همین صورت تا آخر کار ادامه می دهیم. در رج اول 2 دانه کم کردیم و در رج دوم دو دانه اضافه می کنیم زمانیکه به جاددکمه بافته شده رسیدیم نخ را یکبار دور دست می پیچانیم سپس میل را داخل نخ می کنیم و می کشیم مثل سر انداختن می ماند دانه ای اضافه نمی کنیم چون اگر دانه اضافه کنیم باعث می شود در بافت ما سوراخ ایجاد شود درصورتیکه خود جادکمه سوراخ دارد.لازم به ذکر است که جادکمه بافته شده باید متناسب با دکمه ای باشد که قرار است استفاده کنیم اگر دکمه بزرگ باشد باید بین هر جادکمه 2 سانت فاصله ایجاد شود ولی اگر دکمه ها کوچکتر باشد بین هر جادکمه یک سانت فاصله کفایت می کند.