جداکردن قسمتی از تصویر با photoshop - شبکه‌ما

در این برنامه شما خواهید اموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تصویری را از بکگراند ان جدا کرده و به عکس جدیدی...

جداکردن قسمتی از تصویر با photoshop

توضیحات:

در این برنامه شما خواهید اموخت که چگونه با استفاده از نرم افزار فتوشاپ تصویری را از بکگراند ان جدا کرده و به عکس جدیدی تبدیل کنید به همین منظور پس ازوارد شدن به نرم افزار فتوشاپ وانتخاب تصویر مورد نظر از قسمت نوار ابزار ,ابزار کوییک سلکشن را انتخاب میکنیم و در ادامه به برش زدن و جدا کردن قسمت مورد نظر میپردازیم.برای انجام این کار کافیست بعد از انتخاب تصویر مورد نظر و باز کردن ان در نرم افزار فتوشاپ با استفاده از ابزار کییک سلکشن تولز از منوی ابزار خود به کلیک کردن داخل قسمت مورد نظر میپردازیم تا تمامی قسمت های مورد نظر انتخاب شود اگر در مواردی نیز در انتخاب محدوده با مشکل مواجه شدیم میتوانیم با فشردن کلید الت به انتخاب قبل بازگردیم .در مواردی که میخواهیم موهای سر فردی راذ انتخاب کنیم ممکن است به طرز مطلوبی این جزئیات انتخاب نشود و به همین منظور میتوانیم از ابزار براشش برای این کار کمک بگیریم.سپس سپس با فشردن کلید کیو میتوانیم به درستس تمامی قسمت های انتخاب شده را مشاهده کنیم. در ادامه بعد از انتخاب کامل در ادامه با استفاده از تنظیمات مربوط به لایه ها میتوانیم قسمتهای انتخاب شده را جدا کرده و به فایل دیگری انتقال دهیم.