مقدمات نقشه کشی-قسمت اول - شبکه‌ما

در این برنامه در سری برنامه های اموزش نرم افزار اتوکد شما مقدمات نقشه کشی را فرا خواهید گرفت.

مقدمات نقشه کشی-قسمت اول

توضیحات:

در این برنامه در سری برنامه های اموزش نرم افزار اتوکد شما مقدمات نقشه کشی را فرا خواهید گرفت. در این ویدئو با چندی از اصول اولیه نقشه کشی اشنا شده و و مدرس محترم دستور های پرکاربرد در امر نقشه کشی را برای شما نام برده و با چندی از این دستور ها اشنا میشوید.از نظر دسته بندی دستور های نرم افزار اتوکد به دو دسته تقسیم خواهند شد .دسته اول که دستورهای ترسیمی میباشند و برای شروع کار از انها استفاده میکنیم از جمله دستور های کشیدن خط-مستطیل-نقطه-دایره-چند ضلعی و...و نیز دسته دوم شامل دستورهایی میباشند که برای ویرایش دستورهای ترسیمی انجام شده میپردازند. از جمله این دستور ها نیز میتوان به دستورهای پاک کردن-کشیدن خط موازی با یک خط -دوران یک سری از ترسیماتو ... اشاره کرد.انچه که باید خاطر نشان کرد این است که برای انجام هر یک از این دو دسته از دستور ها یک نوار جداگانه وجود دارد که با نام نوار ابزار ترسیم و نوار ابزار اصلاح انها را میشناسیم.البته به جز این نوار ها برای اجرای هر یک از دستورهای این دسته ها نیز میتوانی از قسمت مربوط به انها در نوار منو استفاده نماییم.