اموزش نرم افزار اتوکد - شبکه‌ما

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش نرم افزار اتوکد در بخش مقدماتی شما با مقدماتی در رابطه با نرم افزار اتوکد اشنا شده...

اموزش نرم افزار اتوکد

توضیحات:

در این برنامه از سری ویدئو های اموزش نرم افزار اتوکد در بخش مقدماتی شما با مقدماتی در رابطه با نرم افزار اتوکد اشنا شده و در ادامه موارد کاربرد این نرم افزار بیان شده و همچنین موارد استفاده از این نرم افزار بیان میشود.در ادامه مسیر اموزش و مراحلی اموزشی و نیز مهرت هایی که شما در این دوره فرا خواهید گرفت ذکر میشود.در ادامه که شما به محیط این نرم افزار وارد میشویمبا قسمت های مختلفی روبرو خواهیم شد . در ابتدا مهمترین قسمت که همان صفحه ترسیمی میباشد که بیشترین سطح را از پنجره نرم افزار اتوکد اشغال کرده است و نیز تمام ترسیمات ما ونیز دستور های وارد شده به نرم افزار در این قسمت اجرا خواهند شد و به عبارتی این قسمت نقش صفحه کاغذ را برای ما ایفا میکنند. یکی دیگر از قسمت های محیط این نرم افزار نوار هایی هستند شامل : نوار منو- نوار ابزار استاندارد- نوار ابزار اصلاح خواص اشیا-نوار ابزار ترسم - نوار ابزار اصلاح- نوار دستور و در نهایت نوار وضعیت که به طور پیش فرض در پایین ترین قسمت ان قرار گرفته است که شامل دو قسمت است که قسمت اول همان وضعیت برنامه میباشد که مختصات موس و یا کار انجام شده صفحه ترسیم را برای ما نمایش میدهد و نیز قسمت دوم که شامل تنظیماتی برای دستور های ترسیمی میباشد.